دیوان حافظ ( شمس الدین محمد – ۷۹۲ق ) / مقدمه و تصحیح حسین محی الدین الهی قمشه ای به نگارش و خوشنویسی مریم قربانی، مینیاتورها دوره صفویه و قاجاریه ؛ تابلوهای خط و سیاه مشق میرعماد الحسنی . ویرایش ۲ .