کتاب عالی و دانی از افق پست مدرن به قلم دکتر مرتضی محیی الدین الهی قمشه ای و از انتشارات پیک علوم می باشد.